alexseven042

alexseven042

ผู้เยี่ยมชม

alexseven042@gmail.com

  Cách chơi tổ tôm - Sự quyến rũ của trò chơi dân gian (44 อ่าน)

19 ต.ค. 2566 19:17

Tổ tôm, một trò chơi dân gian truyền thống đã tồn tại từ rất xa xưa và vẫn là một sự ưa thích đặc biệt của nam giới. Tổ tôm, còn gọi là Tụ Tam, có thể bạn đã nghe qua tên, nhưng bạn có biết cách chơi nó thế nào không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về cách chơi Tổ Tôm, gồm cả quy tắc và chi tiết về các loại quân bài.

1. Nguồn gốc của trò chơi Tổ Tôm:

Trò chơi Tổ Tôm, thường được ví như một niềm vui tao nhã của người quân tử, đã tồn tại từ thời xa xưa. Thường thì trò chơi này thường được chơi nhiều hơn trong các dịp lễ tết lớn, đặc biệt là bởi nam giới và các cụ ông. Trong thế giới văn học và thơ ca, Tổ Tôm thậm chí đã được kể đến trong nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Từ "Tụ Tam" được dịch từ Hán Việt, có ý nghĩa sự hội tụ của ba loại quân bài: Vạn, Văn, và Sách. Trên mỗi quân bài, bạn sẽ thấy chữ Vạn, Văn, hoặc Sách được viết bằng chữ Nho, và luật chơi của trò chơi này khá phức tạp và đòi hỏi kiến thức về chữ Nho. Do đó, trò chơi này thường được ưa chuộng bởi các cụ ông.

2. Giải thích các thuật ngữ trong Tổ Tôm:

Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chơi Tổ T&ocirc;m tại c&aacute;c trang <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"web đ&aacute;nh b&agrave;i ăn tiền thật"}" data-sheets-userformat="{"2":12351,"3":{"1":0},"4":{"1":2,"2":16777215},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"15":"\"Times New Roman\"","16":11}">web đ&aacute;nh b&agrave;i ăn tiền thật</span>, bạn sẽ gặp phải nhiều thuật ngữ li&ecirc;n quan đến qu&acirc;n b&agrave;i. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số thuật ngữ quan trọng:

<ul>
<li>Phu: C&oacute; ba loại: Phu Dọc, Phu Ngang, v&agrave; Phu Y&ecirc;u. Một bộ b&agrave;i từ ba qu&acirc;n trở l&ecirc;n c&oacute; thể được sắp xếp theo quy tắc như chung Hoa như số, c&ugrave;ng số kh&aacute;ch Hoa, hoặc c&ugrave;ng l&agrave; Y&ecirc;u th&igrave; c&oacute; thể được xếp th&agrave;nh một Phu.</li>
<li>Kh&agrave;n: Ba qu&acirc;n b&agrave;i giống nhau m&agrave; người chơi nhận khi chia b&agrave;i. Thi&ecirc;n Khai l&agrave; bốn qu&acirc;n b&agrave;i giống nhau m&agrave; người chơi nhận khi chia b&agrave;i.</li>
<li>Lưng: Phu đặc biệt kh&ocirc;ng tu&acirc;n theo c&aacute;c quy tắc chung. V&iacute; dụ, c&aacute;c Phu đặc biệt bao gồm Cửu Văn, Nhất S&aacute;ch, Nhất Vạn; B&aacute;t Văn, Nhị S&aacute;ch, Nhị Vạn, hoặc Thất Văn, Tam S&aacute;ch, Tam Vạn (c&ograve;n được gọi l&agrave; T&ocirc;m). Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n một số Phu đặc biệt kh&aacute;c như Nhất Văn, Nhị Văn, Tam Văn, Phu L&egrave;o, Thang Thanh, &Ocirc;ng L&atilde;o, v&agrave; nhiều loại kh&aacute;c.</li>
<li>Cạ: Hai qu&acirc;n b&agrave;i v&agrave; cần th&ecirc;m một qu&acirc;n b&agrave;i nữa để xếp th&agrave;nh một Phu. C&aacute;c qu&acirc;n b&agrave;i chờ kh&aacute;c l&agrave; Chờ Nhị S&aacute;ch, Ngũ Vạn, Cửu Vạn, &Ocirc;ng Cụ, Thất Văn, v&agrave; Bạch Thủ.</li>
</ul>


3. Quy tắc chơi Tổ T&ocirc;m:

3.1. Số lượng người chơi: Tr&ograve; chơi Tổ T&ocirc;m c&oacute; thể chơi với từ 4 đến 5 người, tuy nhi&ecirc;n, 5 người chơi thường được ưa chuộng nhất. Trong trường hợp n&agrave;y, 120 qu&acirc;n b&agrave;i sẽ được chia th&agrave;nh 6 phần, mỗi phần 20 qu&acirc;n b&agrave;i. Một phần b&agrave;i sẽ được đặt ở giữa, được gọi l&agrave; "nọc," v&agrave; người chơi đầu ti&ecirc;n sẽ đ&aacute;nh b&agrave;i c&ugrave;ng l&uacute;c khi bốc th&ecirc;m một qu&acirc;n b&agrave;i từ nọc.

3.2. Quy định về qu&acirc;n b&agrave;i: Một bộ b&agrave;i Tổ T&ocirc;m đầy đủ bao gồm 120 qu&acirc;n b&agrave;i, được chia th&agrave;nh ba loại: Vạn, Văn, S&aacute;ch, c&ugrave;ng với c&aacute;c qu&acirc;n b&agrave;i đặc biệt như Thang Thang, Chi Chi v&agrave; L&atilde;o. Mặt sau của tất cả c&aacute;c qu&acirc;n b&agrave;i trong bộ đều c&oacute; h&igrave;nh ảnh giống nhau. Để chơi Tổ T&ocirc;m, bạn cần hiểu về chữ Nho.

3.3. C&aacute;ch chia b&agrave;i: Việc chia b&agrave;i đ&ograve;i hỏi một quy tr&igrave;nh cụ thể. Người cao tuổi nhất trong hội sẽ được ưu ti&ecirc;n để r&uacute;t hai qu&acirc;n b&agrave;i ngẫu nhi&ecirc;n. Tổng số tr&ecirc;n hai qu&acirc;n b&agrave;i n&agrave;y sau đ&oacute; sẽ được so với số 10 để lấy số dư. Người bắt đầu chia b&agrave;i sẽ l&agrave; người c&oacute; số thứ tự tương ứng với số dư đ&oacute;, t&iacute;nh từ ph&iacute;a tay phải của người r&uacute;t b&agrave;i.

3.4. Quy tắc xếp b&agrave;i khi đ&aacute;nh Tổ T&ocirc;m: Người chơi cần phải tu&acirc;n theo c&aacute;c quy tắc về c&aacute;ch xếp b&agrave;i. Quy tắc xếp b&agrave;i bao gồm việc xếp c&aacute;c qu&acirc;n y&ecirc;u s&acirc;u xuống, qu&acirc;n b&agrave;i giống nhau được xếp gần nhau, v&agrave; qu&acirc;n b&agrave;i Phu được xếp cao hơn. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n tắc v&agrave; quy luật kh&aacute;c, chẳng hạn như quy tắc đ&aacute;nh b&agrave;i, xếp b&agrave;i dưới chiếu, h&ocirc; &ugrave;, xử l&yacute; lỗi lầm, v&agrave; kiểm tra b&agrave;i.

4. Điểm đặc biệt trong tr&ograve; chơi:

Chơi Tổ T&ocirc;m kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một tr&ograve; giải tr&iacute;, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội học hỏi th&ecirc;m nhiều kiến thức mới. Với nhiều quy tắc v&agrave; luật chơi phức tạp, đặc biệt với người mới, tr&ograve; chơi n&agrave;y th&aacute;ch thức v&agrave; hấp dẫn người chơi, đặc biệt l&agrave; những người y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;c tr&ograve; chơi đ&ograve;i hỏi tư duy v&agrave; đấu tr&iacute;.

Kết luận:

Tr&ograve; chơi Tổ T&ocirc;m, một trong những tr&ograve; chơi d&acirc;n gian th&uacute; vị, đ&atilde; tồn tại h&agrave;ng thế kỷ v&agrave; vẫn l&agrave; sự ưa th&iacute;ch của nhiều người. Nắm vững quy tắc v&agrave; thuật ngữ của tr&ograve; chơi l&agrave; quan trọng để tham gia v&agrave;o những v&aacute;n b&agrave;i hấp dẫn v&agrave; đầy th&aacute;ch thức. Hy vọng rằng b&agrave;i viết n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p bạn hiểu r&otilde; hơn về tr&ograve; chơi Tổ T&ocirc;m v&agrave; sẽ tạo ra những trải nghiệm th&uacute; vị khi tham gia. Ch&uacute;c bạn chơi game vui vẻ v&agrave; th&uacute; vị!

Xem ngay: <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"Chia sẻ mẹo chơi Tổ t&ocirc;m online cực hiệu quả từ c&aacute;c cao thủ"}" data-sheets-userformat="{"2":12861,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":1},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"12":0,"15":"Times New Roman","16":11}">Chia sẻ mẹo chơi Tổ t&ocirc;m online cực hiệu quả từ c&aacute;c cao thủ</span>

14.233.227.98

alexseven042

alexseven042

ผู้เยี่ยมชม

alexseven042@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้