alexseven042

alexseven042

ผู้เยี่ยมชม

alexseven042@gmail.com

  Hướng dẫn cách chơi Poker chi tiết cho người mới bắt đầu (54 อ่าน)

15 ก.ย. 2566 14:11

Poker, một trong những tr&ograve; chơi b&agrave;i nổi tiếng tr&ecirc;n khắp thế giới, vốn d&ugrave; đơn giản về c&aacute;ch chơi, nhưng lại đ&ograve;i hỏi sự th&agrave;nh thạo v&agrave; chiến thuật để trở th&agrave;nh một người chơi giỏi. Thay v&igrave; phụ thuộc v&agrave;o may mắn, Poker y&ecirc;u cầu người chơi phải sử dụng chiến lược v&agrave; kỹ năng để đưa ra quyết định. Tr&ograve; chơi n&agrave;y c&oacute; nhiều biến thể, nhưng b&agrave;i viết n&agrave;y <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"kiemtien"}" data-sheets-userformat="{"2":12734,"4":{"1":2,"2":16777215},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"11":3,"15":"Times New Roman","16":11}">kiemtien</span> sẽ hướng dẫn về c&aacute;ch chơi Poker phổ biến nhất.

Kh&aacute;i niệm về B&agrave;i Poker

B&agrave;i Poker, hay c&ograve;n gọi l&agrave; Texas Hold'em, l&agrave; một tr&ograve; chơi b&agrave;i phổ biến tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, từ c&aacute;c s&ograve;ng casino quốc tế đến c&aacute;c s&ograve;ng casino trực tuyến trong nước. Đ&acirc;y l&agrave; một biến thể của tr&ograve; chơi b&agrave;i t&acirc;y 52 l&aacute;. <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"chơi poker online tiền thật"}" data-sheets-userformat="{"2":12861,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"12":0,"15":"Times New Roman","16":11}">chơi poker online tiền thật</span> đ&atilde; từng xuất hiện c&aacute;ch đ&acirc;y kh&aacute; l&acirc;u, nhưng trở n&ecirc;n phổ biến hơn sau những năm 2000 v&agrave; đ&atilde; lan rộng khắp nơi tr&ecirc;n thế giới.Trong v&ograve;ng gần 10 năm qua, Poker đ&atilde; ch&iacute;nh thức nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến. Người chơi c&oacute; thể trải nghiệm tr&ograve; chơi n&agrave;y trực tiếp với bạn b&egrave; hoặc trực tuyến.

Thuật ngữ trong Poker

<ul>
<li>Bỏ bài (Ford): T&igrave;nh huống khi bạn kh&ocirc;ng muốn tham gia v&ograve;ng cược v&agrave; đặt b&agrave;i xuống để kết th&uacute;c v&aacute;n chơi.</li>
<li>Cược (Bet): H&agrave;nh động đặt một số tiền cược l&ecirc;n b&agrave;n nếu bạn l&agrave; người đầu ti&ecirc;n tham gia v&ograve;ng cược.</li>
<li>T&ocirc;́ (Raise): H&agrave;nh động tăng cược sau khi đ&atilde; c&oacute; người cược trước đ&oacute;. Điều n&agrave;y thể hiện bạn c&oacute; tay b&agrave;i mạnh.</li>
<li>T&ocirc;́ t&acirc;́t (All-in): Khi bạn đặt to&agrave;n bộ số tiền bạn c&oacute; trong một v&aacute;n cược. Nếu bạn t&ocirc;́ t&acirc;́t v&agrave; v&aacute;n b&agrave;i tiếp tục, bạn sẽ ngồi xem v&agrave; chỉ nhận được số tiền trong b&agrave;n cược đến thời điểm bạn t&ocirc;́ t&acirc;́t.</li>
<li>Theo (Call): H&agrave;nh động đặt một số tiền tương đương với số tiền cược đ&atilde; đặt trước đ&oacute; để tiếp tục tham gia v&aacute;n b&agrave;i.</li>
</ul>
Luật chơi Poker cơ bản

<ul>
<li>Mỗi v&aacute;n Poker c&oacute; thể c&oacute; từ 2 đến 10 người chơi. Tr&ecirc;n b&agrave;n chơi sẽ c&oacute; một người chia b&agrave;i (Dealer) v&agrave; vị tr&iacute; n&agrave;y sẽ di chuyển từng v&ograve;ng. Mỗi người chơi được chia 2 l&aacute; b&agrave;i tay v&agrave; 5 l&aacute; b&agrave;i chung sẽ được lật ra giữa b&agrave;n.</li>
<li>V&aacute;n b&agrave;i Poker sẽ c&oacute; 4 v&ograve;ng cược: pre-flop, flop, turn v&agrave; river.</li>
<li>V&ograve;ng cược kết th&uacute;c khi kh&ocirc;ng c&ograve;n ai t&ocirc;́ th&ecirc;m v&agrave; tất cả mọi người đ&atilde; đặt cược bằng nhau. Người chơi c&oacute; bộ b&agrave;i mạnh nhất l&agrave; người chiến thắng.</li>
<li>Sau mỗi v&ograve;ng cược, số tiền cược được chuyển v&agrave;o b&agrave;n cược. Một v&ograve;ng cược chỉ kết th&uacute;c khi kh&ocirc;ng c&oacute; người t&ocirc;́ th&ecirc;m v&agrave; tất cả mọi người đặt cược bằng nhau.</li>
<li>Khi người chơi thắng, họ nhận to&agrave;n bộ số tiền trong b&agrave;n cược. Nếu c&oacute; người chơi t&ocirc;́ t&acirc;́t tay (all-in), họ chỉ c&oacute; thể nhận số tiền trong b&agrave;n cược t&iacute;nh đến thời điểm t&ocirc;́ t&acirc;́t.</li>
</ul>
Như vậy, đ&acirc;y l&agrave; những điểm cơ bản về c&aacute;ch chơi Poker tại <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"nh&agrave; c&aacute;i uy t&iacute;n kiemtien"}" data-sheets-userformat="{"2":13247,"3":{"1":0},"4":{"1":2,"2":65280},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"11":3,"12":0,"15":"Times New Roman","16":11}">nh&agrave; c&aacute;i uy t&iacute;n kiemtien</span>. Hy vọng rằng th&ocirc;ng tin n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng hiểu hơn về tr&ograve; chơi Poker th&uacute; vị n&agrave;y.

14.233.227.98

alexseven042

alexseven042

ผู้เยี่ยมชม

alexseven042@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้