phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi7@gmail.com

  Cây mai vàng 40 tuổi tại Đà Nẵng (42 อ่าน)

17 ม.ค. 2567 16:43

<p dir="ltr">C&acirc;y mai v&agrave;ng 40 tuổi tại Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; trở th&agrave;nh một hiện tượng thu h&uacute;t du kh&aacute;ch dam me mai vang ngay sau dịp tết, với vẻ đẹp quyến rũ v&agrave; sức sống m&atilde;nh liệt. Với những h&igrave;nh ảnh chụp được, cư d&acirc;n mạng đang lan truyền sự nổi bật của c&acirc;y mai n&agrave;y, khiến mọi người m&ecirc; mẩn v&agrave; t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin để gh&eacute; thăm.

<p dir="ltr">C&acirc;y mai v&agrave;ng 40 tuổi tại Đ&agrave; Nẵng trải qua một qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển độc đ&aacute;o, tạo n&ecirc;n một bức tranh tự nhi&ecirc;n h&uacute;t hồn. Ngay từ c&aacute;i nh&igrave;n đầu ti&ecirc;n, sự h&uacute;t cuốn của c&acirc;y mai bắt đầu từ vẻ ngoại h&igrave;nh tr&aacute;ng lệ. Với 4 c&agrave;nh lớn, c&acirc;y mai mở rộng t&aacute;n c&acirc;y ra khỏi vườn, tạo n&ecirc;n một khung cảnh lớn mở, thu h&uacute;t &aacute;nh nh&igrave;n v&agrave; tạo cảm gi&aacute;c như c&acirc;y đang nở hoa hơn cả l&aacute;.

<p dir="ltr">Mỗi b&ocirc;ng hoa mai v&agrave;ng tr&ecirc;n c&acirc;y l&agrave; một t&aacute;c phẩm nghệ thuật tự nhi&ecirc;n, với sắc v&agrave;ng tươi tắn v&agrave; h&igrave;nh d&aacute;ng hoa rực rỡ. Ch&ugrave;m hoa mai bung nở, t&ocirc; điểm cho cả c&acirc;y như một bức tranh tĩnh lặng, l&agrave;m cho kh&ocirc;ng gian xung quanh trở n&ecirc;n sống động v&agrave; tr&agrave;n ngập sức sống. Cảm gi&aacute;c của sự nở hoa mặc d&ugrave; đ&atilde; qua Tết cũng khiến cho kh&ocirc;ng kh&iacute; vẫn giữ được vẻ tươi mới v&agrave; rực rỡ.

<p dir="ltr">C&acirc;y mai v&agrave;ng 40 năm tuổi n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một cảnh đẹp tĩnh lặng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nguồn cảm hứng lớn cho những người y&ecirc;u nghệ thuật v&agrave; nghi&ecirc;n cứu về c&acirc;y cảnh. Những chi tiết nhỏ tr&ecirc;n c&acirc;y, từ c&aacute;nh hoa đến l&aacute; non, đều được chăm s&oacute;c một c&aacute;ch tỉ mỉ, tạo n&ecirc;n một t&aacute;c phẩm đầy tinh tế v&agrave; sự trau chuốt.

<p dir="ltr">Chủ nh&acirc;n của c&acirc;y mai, &ocirc;ng Đặng Th&ocirc;ng, c&agrave;ng tăng th&ecirc;m vẻ đặc biệt cho c&acirc;y khi chia sẻ về qu&aacute; tr&igrave;nh trẩy l&aacute;, một kỹ thuật đặc biệt để đảm bảo c&acirc;y nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp tết. Sự ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; đam m&ecirc; trong việc chăm s&oacute;c c&acirc;y đ&atilde; tạo n&ecirc;n một c&acirc;y mai v&ocirc; c&ugrave;ng cuốn h&uacute;t, l&agrave;m cho mọi người dừng ch&acirc;n để ngắm nh&igrave;n v&agrave; cảm nhận vẻ đẹp kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o đ&acirc;u được. Điều n&agrave;y khiến c&acirc;y mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&acirc;y cảnh đơn thuần m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một t&aacute;c phẩm nghệ thuật sống, đem lại trải nghiệm hấp dẫn cho mọi người đến thăm.

<p dir="ltr">

C&acirc;y mai n&agrave;y nằm tại số 26 Mai Dị, TP.Đ&agrave; Nẵng, trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n của một gia đ&igrave;nh. Những nh&aacute;nh hoa v&agrave;ng tươi tắn nở rộ, tạo n&ecirc;n một cảm gi&aacute;c như Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n vẫn chưa kết th&uacute;c. C&acirc;y mai c&oacute; 4 c&agrave;nh lớn, t&aacute;n c&acirc;y mở rộng ra khỏi khu&ocirc;n vi&ecirc;n vườn, tạo n&ecirc;n một khung cảnh đẹp tinh tế v&agrave; hấp dẫn.

<p dir="ltr">Mỗi chi tiết tr&ecirc;n c&acirc;y mai đều được chăm s&oacute;c kỹ lưỡng, từ những b&ocirc;ng hoa v&agrave;ng bung nở, mỗi c&aacute;nh hoa rực rỡ mở ra từ n&aacute;ch l&aacute;, cho đến những chiếc l&aacute; non đầu ti&ecirc;n xuất hiện. Sự sống động của c&acirc;y mai kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t &aacute;nh nh&igrave;n m&agrave; c&ograve;n khiến cho kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y n&agrave;o đ&atilde; qua tết vẫn tr&agrave;n ngập sự tươi mới v&agrave; xu&acirc;n th&igrave;.

<p dir="ltr">C&acirc;y mai v&agrave;ng 40 năm tuổi n&agrave;y trở th&agrave;nh điểm đến của du kh&aacute;ch v&agrave; người d&acirc;n địa phương v&agrave; cả những nha vuon mai vang t&igrave;m đến muốn mua , khiến mọi người dừng ch&acirc;n để chi&ecirc;m ngưỡng v&agrave; chụp ảnh. Đặc biệt, chủ nh&agrave; vui vẻ đồng &yacute; để du kh&aacute;ch h&aacute;i những b&ocirc;ng hoa để l&agrave;m "phụ kiện" cho những bức ảnh kỷ niệm.

<p dir="ltr">&Ocirc;ng Đặng Th&ocirc;ng, chủ nh&acirc;n của c&acirc;y mai v&agrave;ng, chia sẻ rằng c&acirc;y đ&atilde; được trồng từ khi con trai &ocirc;ng mới sinh, v&agrave; đ&atilde; được 40 năm tuổi. &Ocirc;ng thực hiện kỹ thuật trẩy l&aacute; khoảng 45 ng&agrave;y trước tết để đảm bảo c&acirc;y nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp lễ. Điều n&agrave;y l&agrave; một quy tr&igrave;nh đ&ograve;i hỏi sự c&ocirc;ng phu v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave;, nhưng kết quả l&agrave; sự nổi bật của c&acirc;y mai, thu h&uacute;t mọi &aacute;nh nh&igrave;n.

<p dir="ltr">Với khoảng 10 c&acirc;y mai kh&aacute;c nhau về k&iacute;ch thước trong khu vườn, &ocirc;ng Th&ocirc;ng đ&atilde; tạo n&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian thực sự ấn tượng, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi sống động v&agrave; tươi mới m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm check-in độc đ&aacute;o, g&oacute;p phần l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n tr&agrave;n ngập tr&ecirc;n đường phố Đ&agrave; Nẵng.

<p dir="ltr">Người qua đường khi bắt gặp c&acirc;y mai v&agrave;ng 40 tuổi ở Đ&agrave; Nẵng kh&ocirc;ng thể giữ nguy&ecirc;n b&igrave;nh tĩnh trước vẻ đẹp v&agrave; sức sống cuốn h&uacute;t của c&acirc;y cảnh n&agrave;y. Sự trĩu hoa đặc biệt của c&acirc;y tạo n&ecirc;n một bức tranh tươi s&aacute;ng, khiến cho nhiều người kh&ocirc;ng thể nh&igrave;n lẻo mắt. D&ugrave; đ&atilde; qua Tết gần một th&aacute;ng, nhưng c&acirc;y mai vẫn giữ nguy&ecirc;n vẻ rực rỡ, l&agrave;m người qua đường kh&ocirc;ng khỏi kinh ngạc v&agrave; th&aacute;n phục.

<p dir="ltr">Người qua đường thường dừng ch&acirc;n lại, giữa kh&ocirc;ng kh&iacute; bận rộ của th&agrave;nh phố, để chi&ecirc;m ngưỡng v&agrave; chụp ảnh với c&acirc;y mai v&agrave;ng toả s&aacute;ng. &Aacute;nh mắt họ đắm ch&igrave;m trong m&agrave;u v&agrave;ng tươi tắn của hoa mai, v&agrave; c&oacute; những cử chỉ tỏ ra kinh ngạc, th&iacute;ch th&uacute; trước vẻ đẹp kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o đ&acirc;u được của c&acirc;y cảnh n&agrave;y. Cảm gi&aacute;c của họ giống như bước v&agrave;o một kh&ocirc;ng gian thần ti&ecirc;n, nơi m&agrave; tất cả những lo toan h&agrave;ng ng&agrave;y dường như tan biến.

<p dir="ltr">==> Ngắm nh&igrave;n vuon mai vang ben tre một trong những địa phương c&oacute; những nh&agrave; cườn mai v&agrave;ng lớn nhất Việt Nam

<p dir="ltr">Một số người thậm ch&iacute; dừng lại để tận hưởng cảm gi&aacute;c thanh tịnh v&agrave; y&ecirc;n b&igrave;nh từ c&acirc;y mai. Họ kh&ocirc;ng chỉ thấy được một c&acirc;y cảnh, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; sự kết hợp ho&agrave;n hảo giữa nghệ thuật v&agrave; tự nhi&ecirc;n. Nhiều người tỏ ra bất ngờ v&agrave; hạnh ph&uacute;c khi ph&aacute;t hiện ra rằng c&acirc;y mai đ&atilde; nở rộ v&agrave; vẫn giữ được vẻ tươi mới mặc d&ugrave; thời gian đ&atilde; tr&ocirc;i qua.

<p dir="ltr">C&oacute; những du kh&aacute;ch muốn lưu giữ khoảnh khắc bằng c&aacute;ch chụp ảnh c&ugrave;ng c&acirc;y mai, v&agrave; chủ nh&agrave; với l&ograve;ng h&agrave;o hứng chấp nhận để họ h&aacute;i những b&ocirc;ng hoa nhỏ l&agrave;m kỷ niệm. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; th&acirc;n thiện v&agrave; gần gũi, nơi m&agrave; mọi người cảm nhận được sự hỗ trợ v&agrave; chia sẻ với người d&acirc;n địa phương.

<p dir="ltr">Như vậy, c&acirc;y mai v&agrave;ng 40 tuổi kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nguồn cảm hứng cho nghệ thuật v&agrave; sự s&aacute;ng tạo m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm đến tuyệt vời để tận hưởng vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; tạo ra những k&iacute; ức đẹp trong l&ograve;ng những người qua đường.

<div> </div>

171.225.184.237

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi7@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้